სიახლეების არქივი

დამსაქმებელთა და საერთაშორისო განათლების ფორუმი

26.02.2019

 -ნებისმიერი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიზანი მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება, მათ პროფესიულ განვითარებასა და დასაქმებაზე ზრუნვაა, ვინაიდან სწორედ კურსდამთავრებულთა ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებელი განსაზღვრავს ამა თუ იმ სასწავლებლის ეფექტურობას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რო ...