სიახლეების არქივი

დამსაქმებელთა და საერთაშორისო განათლების ფორუმი

26.02.2019

 -ნებისმიერი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიზანი მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება, მათ პროფესიულ განვითარებასა და დასაქმებაზე ზრუნვაა, ვინაიდან სწორედ კურსდამთავრებულთა ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებელი განსაზღვრავს ამა თუ იმ სასწავლებლის ეფექტურობას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რო ...

განცხადებები

დღის წესრიგი