სიახლეების არქივი

ბიუჯეტის პროექტი 12 ხმით 6-ის წინააღმდეგ დამტკიცდა

30.05.2018

       აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარაშე სხდომაზე, რომელსაც საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე უძღვებოდა, დღის წესრიგით გათვალისწინებული ორი საკითხი განიხილეს.    დღის წესრიგის პროექტის დამტკიცებისა და დეპუტატების განცხადებების შემდეგ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება №3 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის ...

29.05.2018

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება Ν3  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს                                                & ...

ბიუროს რიგით მე-14 სხდომა

29.05.2018

    აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს რიგით მე-14 სხდომაზე, რომელსაც საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე უძღვებოდა, დღის წესრიგით გათვალისწინებული ორი საკითხი განიხილეს.   კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბი ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2018 წლის 29 მაისის №14 სხდომა

28.05.2018

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი                  14:00სთ 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე&ld ...

კანონპროექტი ბიუროს წარედგინება

28.05.2018

        აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე, რომელსაც ამავე კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი რომანაძე უძღვებოდა, დღის წესრიგით გათვალისწინებული ორი საკითხი განიხილეს.     აჭარის ავტონომიური რესპუბ ...