დღის წესრიგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2021 წლის 13 აპრილის №6 სხდომა

13 აპრილი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი            12:00სთ 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (09-01-08/12, 01.04.2021წ.); 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლი ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

29 მარტი

30 მარტი, 2021 წელი        13:00სთ.                                                ბიუროს სხდომათა ოთახი              &n ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

23 მარტი

24 მარტი, 2021 წელი      16:00სთ.                                                   ბიუროს სხდომათა ოთახი       დღის წესრიგი ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

22 მარტი

25 მარტი, 2021 წელი        12:00სთ.                                            ბიუროს სხდომათა ოთახი               ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მორიგი პლენარული სხდომა

17 მარტი

18 მარტი, 2021 წელი       12:00სთ.            დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი  1.მინისტრის საათი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ნინო ნიჟარაძის ...