დღის წესრიგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2019 წლის 2 ივლისის №12 სხდომა

01 ივლისი

 დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი   14:00სთ.        1.აჭარის       ავტონომიური       რესპუბლიკის       უმაღლესი       საბჭოს დადგენილების ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

27 ივნისი

27 ივნისი, 2019 წ. 12:00 სთ. დღის წესრიგი   ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და უწყებების   ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების შესახებ” (2020-2023 წლები) - ინფორმაცია.                ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 20 ივნისის მორიგი პლენარული სხდომა

18 ივნისი

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი   1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს ანგარიში (20.04.2018-20.05.2019);       მომხსენებელი: ნინო ჩხეტია _ უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე   2. საზოგადოებრივი მაუწყე ...