საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

დღის წესრიგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომა

18 მაისი

18 მაისი, 2017 წელი 12:00 სთ დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტისშესრულების წლიური მიმოხილვა;მომხსენებელი: რამაზ ბოლქვაძე _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა დაეკონომიკის მინისტრითანამომხსენებელი: კახაბერ კირტავა _ აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2017 წლის 17 მაისის N14 სხდომა

17 მაისი

 პროექტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2017 წლის 17 მაისის №14 სხდომა დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 12:00სთ   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის  დამტკი ...

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი