დღის წესრიგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომა

20 სექტემბერი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომა       20 სექტემბერი, 2018 წელი                      12:00 სთ   დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი 1. საკანონმდებლო პაკეტი (№65, 30.08.2018წ. ინიც. დავით გა ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება №5

29 აგვისტო

საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრის - მრჩევლის კანდიდატურის შესარჩევი ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2018 წლის 18 სექტემბერი №22 სხდომა

17 სექტემბერი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 15:00სთ    1.საკანონმდებლო პაკეტი (№65, 30.08.2018წ. ინიც. დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია, მერაბ კარანაძე, ირაკლი ჭეიშვილი, დავით ბაციკაძე): ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

14 სექტემბერი

დღის წესრიგი 17.09.2018წ,     12:00სთ.        ბიუროს სხდომათა ოთახი №3-9       1.საკანონმდებლო პაკეტი (№09-01-08/65, 30.08.2018): ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლე ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

13 სექტემბერი

დღის წესრიგი 14:09.2018წ,   15:00სთ.     ბიუროს სხდომათა ოთახი N3-9     საკანონმდებლო პაკეტის - (N65,30.08.2018წ ინიც. დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია, მერაბ კარანაძე, ირაკლი ჭეიშვილი, დავით ბაციკაძე)   ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო ...