დღის წესრიგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომა

13 ნოემბერი

15 ნოემბერი, 2018 წელი 12:00 სთ დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“;    I მოსმენა    (№68,18.10.2018, ავტორი: მთა ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2018 წლის 13 ნოემბრის №28 სხდომა

13 ნოემბერი

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი     12:00 სთ.       1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ (№68 18.10.2018, ავტორი: აჭარის არ მთავრობის აპ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

13 ნოემბერი

დღის წესრიგი 2018  წლის 13 ნოემბერი                                                                         13:00 ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

12 ნოემბერი

დ ღ ი  ს            წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი   14 .11  2018 წელი,   13:00 სთ. ბიუროს სხდომათა ოთახი №3-9      1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარ ...

განცხადებები

დღის წესრიგი

რეგლამენტის პროექტი