დღის წესრიგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომა

20 მარტი

21 მარტი, 2019 წელი        12:00 სთ.      დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი    1.აჭარის  ავტონომიური  რესპუბლიკის  უმაღლესი  საბჭოს   დადგენილების  პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომი ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2019 წლის 19 მარტის №6 სხდომა

18 მარტი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი   12:00სთ.    1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 21 მარტის პლენარული სხდომის დღის წესრიგის პროექტის განსაზღვრა;    2.აჭარის ავტონომიური  რესპუბლიკის  უმაღლესი  საბჭოს  2019  წლის ბიუჯეტი ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2019 წლის 5 მარტის №5 სხდომა

04 მარტი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 12:00სთ.  1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის არჩევის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 28 ნოემბრის №5 დადგენილებაში ცვლ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

22 თებერვალი

25 თებერვალი 2019 წელი  14:00 სთ.       ბიუროს სხდომათა ოთახი №3-9                                                         &n ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სესია

08 თებერვალი

11 თებერვალი, 2019 წელი                             12:00 სთ.      დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი    1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი „აჭარის  ავტონო ...