დღის წესრიგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის 2019 წლის 13 ნოემბრის სხდომა ...

12 ნოემბერი

დ ღ ი  ს     წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი 12:00სთ.        1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ და ბიუჯეტის შესაბამისი აჭარის ავტონომიური ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

05 ნოემბერი

7 ნოემბერი, 2019 წელი                      14:00 სთ.              ბიუროს სხდომათა ოთახი №3-9              დღის წესრიგი       აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კა ...