დღის წესრიგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

22 იანვარი

დღის წესრიგი 26 იანვარი, 2021 წელი          14:00 სთ.                                                        ბიუროს სხდომათა ოთახი&nb ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

22 იანვარი

           22.01.2021 წ.               14:00  სთ.           დღის წესრიგი      1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რე ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 29 დეკემბრის №6 სხდომა

29 დეკემბერი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 16:00სთ.                       1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობისსაბჭოს დებულების დამტკიცების შესახ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სესიის პლენარული სხდომა

25 დეკემბერი

25 დეკემბერი, 2020 წელი                             09:00 სთ. დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის შემადგენლობის დამტკიცება; 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება №2 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სესიის მოწვევის ...

24 დეკემბერი

ქალაქი ბათუმი                                24 დეკემბერი, 2020 წელი            აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 24 დეკემბრის №5 სხდომა

24 დეკემბერი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი                 16:00სთ 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ მომხსენებელი: დავით გაბაიძე _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლე ...