დღის წესრიგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიასთან არსებული სამეცნიერო - საკონსულტაციო საბჭოს 20 ...

15 მარტი

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი 16.03.2018  15.30 სთ.      1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიასთან არსებული სამეცნიერო - საკონსულტაციო საბჭოს   დებულების  თანახმად,  მიმდინარე და სამომ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2018 წლის 16 მარტის სხდომა

15 მარტი

  დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი   16.03.2018    15:00სთ.     1, აჭარის ავტონომიური  რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის ინფორმაცია, შპს ქალაქ ბათუმის  რესპუბლიკური  კლინიკური  საავადმყოფოს მშენებლობის თაობაზე.    &n ...