დღის წესრიგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

13 სექტემბერი

დღის წესრიგი 16 სექტემბერი 2019 წელი        12:00 სთ.              ბიუროს სხდომათა ოთახი №3-9                       აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრების მიერ &bdqu ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს სხდომა

10 სექტემბერი

 დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი 10.09.2019 წ.           12:00  სთ.    1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტები -„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და აჭარის ავტონომიური რესპუბლი ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2019 წლის 3 სექტემბრის №14 სხდომა

02 სექტემბერი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 12:00სთ.      1. აჭარის   ავტონომიური   რესპუბლიკის   2019   წლის   რესპუბლიკური  ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა;             მომხსენებელი:  გიორგი ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

02 სექტემბერი

                  დღის წესრიგი   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი - „საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრო ...