კონკურსი - „იდეა უმაღლესი საბჭოს ღიაობისთვის“

23 მაისი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო აცხადებს ინიციატივების კონკურსს - „იდეა უმაღლესი საბჭოს ღიაობისთვის“. წარმოდგენილი იდეები მიზნად უნდა ისახავდეს - საკანონმდებლო და საზედამხედველო პროცესებში მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდას, ანგარიშვალდებულების გაძლიერებას, ინფორმაციაზე ხელმისაწ ...

მინისტრის საათის განრიგი

28 თებერვალი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2022 წლის საგაზაფხულო სესიაზე მინისტრის საათის (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე სამინისტროს საქმიანობის შესახებ მთავრობის ცალ ...