⇒ ოფიციალური დოკუმენტები

ოფიციალური დოკუმენტები


- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება - აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებათა 2016-2018 წლების სამოქმედო გეგმის“ დამტკიცების შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

⋅ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება - გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

⋅ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება - ნინო ჩხეტიას გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარედ დანიშნვის შესახებ