№60 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ'' (09-01-08/60, 04.04.2018წ.)

  • თარიღი: 04.04.2018
  • ინიციატორი:

    ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრები: დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია/მიღებულია 17.05.2018წ. №71