უმაღლესი საბჭოს აპარატში ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსი გამოცხადდა

28 მარტი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატი აცხადებს ღია და დახურულ კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე:

      ღია კონკურსი :

     ა) ლოჯისტიკისა და საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის საფინანსო განყოფილების მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი;

     ბ) იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის იურიდიული განყოფილების მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.

     დახურული კონკურსი:

    ა) ბუღალტერია - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - მთავარი ბუღალტერი;

    ბ) ლოჯისტიკისა და საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - დეპარტამენტის უფროსი;

    გ) იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - დეპარტამენტის უფროსი.

 

კონკურსის შესახე ინფორმაცია იხილეთ სრულად>>>

http://sca.ge/geo/static/275