სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს სხდომა

16 მარტი

   

   

   16 მარტს გაიმართა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხთა კომისიასთან არსებული სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს  საორგანიზაციო სხდომა, რომელსაც ამავე საბჭოს თავმჯდომარე ნუგზარ სურმანიძე უძღვებოდა.

   20-წევრიანი სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭო საკანონმდებლო ორგანოში 2017 წლის ბოლოსათვის ამოქმედდა და იგი რეგიონში მოქმედი სამედიცინო დაწესებულებების ხელმძღვანელებს, დარგის სპეციალისტებსა და ექსპერტებს აერთიანებს.

   საორგანიზაციო სხდომაზე საბჭოს წევრებმა მიმდინარე და სამომავლო-პერსპექტიული გეგმის შემუშავების გადაწყვეტილება მიიღეს.

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი