№55 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მაჟორიტარი წევრის ამომრჩევლებთან ურთიერთობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წ

  • თარიღი: 28.12.2017
  • ინიციატორი:

    ავტ/ინიც: ვახტანგ წულაძე, ნუგზარ სურმანიძე                                                                  მიღებულია 15.01.2018წ. №64