№60 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ''

  • თარიღი: 21.12.2017
  • ინიციატორი:

    ავტ:ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო/ ინიც: მთავრობის თავმჯდომარე

განცხადებები

დღის წესრიგი