აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს 2017 წლის პირველი, მეორე და მესამე კვარტლის დოკუმენტბრუნვისა და მოქალაქეთა მიღების ანგარიში

13 ოქტომბერი

     აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტის საქმისწარმოების განყოფილების ანგარიში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში 2017 წლის პირველი, მეორე და მესამე კვარტლის დოკუმენტბრუნვისა და მოქალაქეთა მიღების თაობაზე.