საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

№56 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილება ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურისა და საქმიანობის წესის შესახებ''

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი