№38 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • თარიღი: 14.06.2017
  • ინიციატორი:

    ავტ: ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო / ინიც:მთავრობის თავმჯდომარე / მიღებულია 23.06.2017წ. - N46

განცხადებები