ცვლილებები აჭარის კონსტიტუციურ კანონში

23 აპრილი

ცვლილებები აჭარის კონსტიტუციურ კანონში.

განცხადებები

პრეს-რელიზი