№104 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ

  • თარიღი: 12.12.2019
  • ინიციატორი:

    ავტ:ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრი ნინო ჩხეტია