№103 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სიმბოლოების გამოყენების წესის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტის შესახებ (II მოსმენა)

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი