№69 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ ((№69 31.10.2018)

  • თარიღი: 31.10.2018
  • ინიციატორი:

    ავტორი: აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო/ ინიც: აჭარის არ მთავრობის თავმჯდომარე/

    მიღებულია: 20.12.2018წ. №78