კომიტეტმა კენჭისყრის პროცედურები განსაზღვრა

01 ნოემბერი

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე, რომელსაც ამავე კომიტეტის თავმჯდომარე ნინო ჩხეტია უძღვებოდა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრის - მრჩევლის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სხდომაზე ფარული კენჭისყრით არჩევის პროცედურებზე იმსჯელეს - განისაზღვრა ფარული კენჭისყრის ადგილი და ბიულეტენის ფორმა.