css3 dropdown menu by Css3Menu.com

განცხადებები


უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის სამდივნო


სამდივნოს უფროსი
... - ტელ: 228 54 82
თანაშემწე
ბადრი ცინცქილაძე - ტელ: 228 54 81
უფროსი სპეციალისტი
ირაკლი გვარამია

დღის წესრიგი

31 მარტი 2017 წელი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომა

30 მარტი 2017 წელი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2017 წლის 30 მარტის შუახევის მუნიციპალიტეტში გასვლითი სხდომა

28 მარტი 2017 წელი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2017 წლის 28 მარტის №9 სხდომა

22 მარტი 2017 წელი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომა

16 მარტი 2017 წელი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომა
Copyright © 2015  ყველა უფლება დაცულია