css3 dropdown menu by Css3Menu.com

განცხადებები


საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის აპარატი

აპარატის უფროსი
პაატა კეშელავა - ტელ: 228-54-77
კომისიის თავმჯდომარის თანაშემწე
რუსუდან ბასკურიძე - ტელ: 228-54-28
მთავარი სპეციალისტი
ბადრი შარაძე - ტელ: 228 54 28
წამყვანი სპეციალისტი
ლალი აბსავა - ტელ: 228 54 27
უფროსი სპეციალისტი მდივან-რეფერენტი
ზურა თავბერიძე - ტელ: 228 54 28« უკან დაბრუნება

დღის წესრიგი

31 მარტი 2017 წელი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომა

30 მარტი 2017 წელი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2017 წლის 30 მარტის შუახევის მუნიციპალიტეტში გასვლითი სხდომა

28 მარტი 2017 წელი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2017 წლის 28 მარტის №9 სხდომა

22 მარტი 2017 წელი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომა

16 მარტი 2017 წელი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომა
Copyright © 2015  ყველა უფლება დაცულია