css3 dropdown menu by Css3Menu.com

განცხადებები


აპარატის სტრუქტურა და ფუნქციები


✦  აპარატის უფროსი
✦  მოადგილეები
✦  აპარატის ადმინისტრაცია
✦  უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის კაბინეტი
✦  უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის სამდივნო
✦  იურიდიულ და საკადრო საკითხთა დეპარტამენტი
✦  საერთო დეპარტამენტი (საფინანსო-სამეურნეო და სატრანსპორტო უზრუნველყოფის)
✦  საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტი
✦  პრესსამსახური
✦  ბუღალტერია
   ––––––––––––
✦  აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის აპარატი
✦  ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის აპარატი
✦  განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომისიის აპარატი
✦  საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის აპარატი
✦  საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის აპარატი
✦  ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის აპარატი
   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
✦  ფრაქცია „ქართული ოცნების“ აპარატი
✦  ფრაქცია ,,ქართული ოცნება -აჭარის“ აპარატი
✦  ფრაქცია „ქართული ოცნება - მაჟორიტარები“ აპარატი
✦  ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ აპარატი
   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
✦  ...

«უკან დაბრუნება

დღის წესრიგი

17 თებერვალი 2017 წელი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომა

16 თებერვალი 2017 წელი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2017 წლის 16 თებერვლის სხდომა
Copyright © 2015  ყველა უფლება დაცულია