აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

წულაძე ვახტანგ

"ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო"

არჩევის ფორმა: მაჟორიტარული, ბათუმის 68-ე ოლქი, „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“

დაბადების თარიღი: 1978 წლის 14 მარტი

ტელეფონი: (0322) 28 54 05

ელფოსტა: v.tsuladze@sca.ge

განათლება: უმაღლესი,

2000-2005 წწ. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბათუმის სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი, ეკონომისტ-იურისტის კვალიფიკაცია

1999-2001 წწ. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, აგრონომიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი აგროეკოლოგიის სპეციალობით

1995-1999 წწ. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, აგრონომიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი აგროეკოლოგიის სპეციალობით

საქმიანობა უმაღლეს საბჭოში:
აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე;
საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის წევრი;
ფრაქცია „ქართული ოცნება-აჭარას“ წევრი
სამუშაო გამოცდილება:
28/11/2016-დან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი;
2012/11/22_ 2016/09/09 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო ორგანიზაცია "გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო",
სამმართველოს უფროსი;
2011/07/01– 2012/03/31- ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი (WWF) კავკასიის ოფისი, “კავკასიის ეკორეგიონის დაცული ტერიტორიების პროგრამა" (მაჭახელას ეროვნული პარკის შექმნა) პროექტის კოორდინატორი;
2010/09/01– 2011/06/30 - ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი (WWF) კავკასიის ოფისი, “ზუთხის საბაზრო მდგომარეობის შეფასება“ პროექტის კოორდინატორი ;
2008/10/01_ 2011/02/28 - UNDP აჭარა, "აჭარის აგროკულტურული პოტენციალის ეკონომიკური შეფასება", კონსულტანტი აგრო-ეკოლოგიისა და ეკონომიკის დარგში.
2006/11/01 _ 2010/08/31 - ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი (WWF) კავკასიის ოფისი, “კავკასიაში ტრანსსასაზღვრო კოოპერაციის ხელშეწყობა და ტყის ეკოსისტემების გადარჩენის”(მტირალას ეროვნული პარკის დაარსება) პროექტის კოორდინატორი.
2006/04/01_ 2006/12/31- სსიპ “ზღვისპირა პარკი”, კომერციული სამსახურის უფროსი;
2006/02/15 - 2006/04/01- სსიპ “ზღვისპირა პარკი”, კომერციული სამსახურის ეკონომისტი;
2004/09/01- 2006/02/15 - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საკონსულო დეპარტამენტის სავიზო სამსახურის თანამშრომელი;
2003 - 2004წწ- არასამთავრობო ორგანიზაცია “მთა_ბარი”, კონსულტანტი აგროეკოლოგიის დარგში;
2001 - 2002წწ - “ზღვისპირა პარკების გაერთიანება”, საბაღე ცენტრის მთავარი მენეჯერი;
1997 - 2001წწ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტთა და ასპირანტთა კავშირი, თავმჯდომარის მოადგილე
ფლობს რუსულ და ინგლისურ ენებს
ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი

განცხადებები

პრეს-რელიზი