ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

სურმანიძე ნუგზარ

"ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო"

არჩევის ფორმა: მაჟორიტარული, ბათუმის 70-ე ოლქი, „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“

დაბადების თარიღი: 1951 წლის 22 სექტემბერი

ტელეფონი: (0322) 28 54 08

ელფოსტა: nugzar.surmanidze@sca.ge

განათლება: უმაღლესი,
1972-1978 წწ
ლენინგრადის სანიტარულ-ჰიგიენური სამედიცინო ინსტიტუტი, სანიტარულ ჰიგიენური ფაკულტეტი, სპეციალობა - ექიმი;
1969-1971 წწ
სამხედრო სავალდებულო სამსახური, ბალტიისპირეთი
საქმიანობა უმაღლეს საბჭოში

 - ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

- ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის წევრი

- ფრაქცია "ქართული ოცნება-მაჟორიტარების" წევრი

სამუშაო გამოცდილება
1978-1982წწ - რაიონული სანიტარულ– ეპიდემიოლოგიური სადგურის მთავარი ექიმი, სოლცი, ნოვგოროდის ოლქი, რუსეთის ფედერაცია
1982-1985წწ – აჭარის რესპუბლიკური სანეპიდსადგურის განყოფილების უფროსი
1985-1988წწ - ხელვაჩაურის სანიტარულ–ეპიდემიოლოგიური სადგურის მთავარი ექიმი
1988-2012წწ - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, განყოფილების უფროსი, მინისტრის პირველი მოადგილე, დეპარტამენტის უფროსი
2012- 2016წწ - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი;
28/11/2016-დან - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი
კვალიფიკაცია, სტაჟირება:
2001 - „Advances and New Efforts in Health Care Management: Professionalism, Research, Philosophy and System Design” - THE TBILISI-SCRANTON HEALTH MANAGEMENT EDUCATION PARTNERSHIP, აშშ;
2000 - „Essential Problems of Primary Health Care Management and Organization”- THE TBILISI-SCRANTON HEALTH MANAGEMENT EDUCATION PARTNERSHIP, სომხეთი, ქ.ერევანი
1983წ - ლენინგრადის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი, რადიაციული ჰიგიენა
1980წ - ბელორუსიის დახელოვნების ინსიტიტუტი, სოციალური ჰიგიენა“
ტრეინინგები/სერთიფიკატები:
2009წ - „ჯანდაცვის სტრატეგიული დაგეგმარების საკითხები“ - სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი;
2008წ - „თანამედროვე მენეჯმენტის საფუძვლები და სიახლეები“ - სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი;
2008წ - „საჯარო ადმინისტრირების სიახლეები“ - სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი;
2008წ - „პროექტებისა და ჯგუფის მართვა“ - სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი;
2008წ- „ადამიანური რესურსების მართვა“ - სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი;
2008წ - „ეფექტური კომუნიკაცია“- სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი;
2007წ- „შრომის უუნარობის ექსპერტიზის ორგანიზაცია სამედიცინო დაწესებულებაში“ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი;
2007წ - „ჯანდაცვის მომსახურების მართვა“ - ა.შ.შ. საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, ამერიკის საერთაშორისო ჯანდაცვის კავშირი;
2006წ - „ეპიდემიოლოგია“ - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;
2006წ - „პირველადი ჯანდაცვის მართვის საინფორმაციო სისტემა“ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი;
2006წ - „პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების ფინანსური მენეჯმენტი“ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი;
2006წ - „პროფილაქტიკური მედიცინა XXI-ე საუკუნეში“ - საქართველოს პროფილაქტიკური მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია;
2006წ - „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ჯანდაცვის ორგანიზაცია” - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
2005წ - „ალერგოლოგია და კლინიკური იმუნოლოგია“ - საქართველოს რესპირაციული ასოციაცია;
2005წ - „ჯანდაცვის მართვა და ორგანიზაცია“ საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია;
2005წ -„პალიატიური მზრუნველობის განვითარება კავკასიის ქვეყნებში“ -_ ონკოპრევენციის ცენტრი
2005წ - „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა-ახალი აზროვნება; პირველადი ჯანდაცვის მუშაობის ძირითადი ასპექტები“ -_ სტუდენტთა და განათლების მუშაკთა სამკურნალო-პროფილაქტიკური ცენტრი
2004წ - `Program Planning and Evaluation to Improve Community Health Services and Systems~ _ THE TBILISI-SCRANTON HEALTH MANAGEMENT EDUCATION PARTNERSHIP
2003წ - „საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვა საუკუნეთა მიჯნაზე, რეალობა და პერსპექტივები“ - დიპლომისშემდგომი და უწყვეტი სამედიცინო განათლების საბჭო
2003წ - „სამეწარმეო საქმიანობის თავისებურებები ჯანდაცვის სისტემაში” - სკრენტონის უნივერსიტეტი, პენსილვანია, აშშ. საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მართვის ნაციონალური ცენტრი
2003წ-„საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვა საუკუნეთა მიჯნაზე, რეალობა და პერსპექტივები“ - დიპლომისშემდგომი და უწყვეტი სამედიცინო განათლების საბჭო
2003წ -„დედიდან ბავშვზე აივ ინფექცია/შიდსის გადაცემის პროფილაქტიკა“ - გაეროს მოსახლეობის ფონდი
2003წ - „კლინიკური ეპიდემიოლოგია და დასაბუთებული მედიცინა” - დაავადებათა კონტროლის და სამედიცინო სტატისტიკის ეროვნული ცენტრი
2003წ - „ზოგადი კურსი ჯანდაცვის მენეჯმენტში“ - ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტი – უწყვეტი სამედიცინო განათლების ცენტრი
2003წ – „ინფექციური კონტროლის საფუძვლები“ - დაავადებათა კონტროლის და სამედიცინო სტატისტიკის ეროვნული ცენტრი
2002წ –„პირველადი ჯანდაცვის სისტემის რგოლში მომუშავე ექიმის პრაქტიკული საქმიანობის მენეჯმენტი“ - სკრენტონის უნივერსიტეტი, პენსილვანია, აშშ. საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მართვის ნაციონალური ცენტრი
2001წ– „პრივატიზაცია და მეწარმეობა ჯანდაცვის სისტემაში: საკანონმდებლო, ეთიკური და ეკონომიკური პრობლემები“- სკრენტონის უნივერსიტეტი, პენსილვანია, აშშ. საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მართვის ნაციონალური ცენტრი
დამატებითი ინფორმაცია:
1997 წელი - ღირსების ორდენი
1970 წელი - მედალი მხედრული მამაცობისთვის
ფლობს რუსულ და გერმანულ ენებს
დაოჯახებული, ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი