განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე;

მგალობლიშვილი ვლადიმერ

"ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო"

არჩევის ფორმა: პროპორციული; „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“

დაბადების თარიღი: 1985 წლის 13 ნოემბერი

ტელეფონი: (0322) 28 54 07

ელფოსტა: L.mgaloblishvili@sca.ge

განათლება: უმაღლესი,
2002-2007 წ.წ.
ბათუმის ,,დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი“, სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, იურისტი, მაგისტრის აკადემიური ხარისხი;
2012-2013 წ.წ.
,,ჰელსინკის ადამიანის უფლებათა ფონდი’’ - ,,ადამიანის უფლებათა უმაღლესი სასწავლო კურსი’’ , პოლონეთი ვარშავა;
საქმიანობა უმაღლეს საბჭოში:
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე;
ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის წევრი; ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი
დამატებითი ინფორმაცია
2004-2006წწ. - ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის სტუდენტური კავშირის თავმჯდომარე)
2006-2007 წწ. - წარმომადგენლობის პრაქტიკა სასამართლოებში ადმისტრაციულ და სამოქალაქო საქმეებზე;
2006-2007 წწ. - შ.პ.ს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალი’’ პროფკომიტეტის იურისტი;
2007 წ. - არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,ადამიანის უფლებათა ცენტრის“ ბათუმის ფილიალის კოორდინატორი;
2007- 2009 წწ. - ,,საქართველოს სახალხო დამცველის“ რწმუნებული დასავლეთ საქართველოში;
2010-2012 წწ. - ა(ა)იპ ,, სამოქალაქო საზოგადოება ადამიანის უფლებებისათვის და თავისუფლებებისათვის’’ თავმჯდომარე;
2010-2011წწ. - ,,მეც მაქვს გადაადგილების უფლება’’-,,ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის’’ მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტის დირექტორი;
2011-2012 წწ. - შ.პ.ს ,,ტელეარხი 25-ის’’ თვითრეგულირების ორგანოს თავმჯდომარე;
2010-2011 წწ. - ,,ჩაკეტილი სივრცე’’ - ფონდი ,,ღია საზოგადოება საქართველოს’’ მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტის დირექტორი;
2010-2012 წწ. - ,,მოწყვლადი ჯგუფების სამოქალაქო ინტერესების დაცვის კამპანია აჭარის რეგიონში’’ - ,,ევროკავშირის’’ მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტის სამართლებრივი ექსპერტი;
2011-2012 წწ. - ,,ბათუმის ახალგაზრდული სამოქალაქო აქტივობის კლუბი’’- ,,ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს’’ მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტის დირექტორი;
2011-2012 წწ. - ,,სამართლებრივი განათლება ადამიანის უფლებებისთვის’’ – ,,ევროკავშირის’’ მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტის დირექტორი;
2012 წ. ,,სასჯელაღსრულების სისტემის’’ მონიტორინგის საბჭოს წევრი;
2012 წ. - ,,როგორ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს’’ - პრაქტიკული სახელმძღვანელოს ავტორი;
2012- 2016 წწ. - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე;
2016 წ. - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს, განათლების,მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე;
პოლიტიკური საქმიანობა:
2012 წ-დან - ,, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“ - წევრი;
2003-2007 წწ. -,,საქართველოს რესპუბლიკური პარტია“ -წევრი.
სტაჟირებები და სასწავლო ვიზიტები:
2012 წ.- გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი, შვეიცარია ჟენევა;
2012 წ. - სასწავლო ვიზიტი - ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში და ევროსაბჭოში, სტრასბურგი, საფრანგეთი
ტრეინინგები და სემინარები:
2012წ. - ფონდი ,,ღია საზოგადოება საქართველოს’’ მიერ ორგანიზებული ტრეინინგი: სამოქალაქო ინტერესების დაცვა, მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში, მხარდამჭერთა მოპოვება;
2012 წ.- სემინარები ,,ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში’’საქმის წარმოებაში;
2010 წ. - ,,ამერიკის სოლიდარობის ცენტრი’’ ორგანიზებული სემინარი. თემები: საერთაშორისო და რეგიონული შრომითი უფლებები, სავაჭრო სისტემები. საქართველოს მიერ რატიფიცირებული შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციები;
2010 წ. -,,ამერიკის სოლიდარობის ცენტრი’’, ტრენერთა სწავლების ტრენინგები;
2009წ.-,,ევროპის საბჭო’’, ,,დემოკრატიის საზაფხულო უნივერსიტეტი ; სტრასბურგი;
2008- 2009 წწ. - თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლა;
2008 წ. - ,,ევროპის საბჭოს ,,პროექტის სახალხო დამცველის აპარატის“ გაძლიერების ფარგლებში ტრენინგი ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-9 ,10 , 11 მუხლების შესახებ;
2008 წ. - ,,საქართველოში ეუთოს’’ მისიის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი, ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა და ადამიანის უფლებები;
2008 წ. - ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი Ctc - „პრეზენტაციის უნარ ჩვევები“;
2008 წ. - ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი Ctc - „ადამიანური რესურსების მართვა“;
2008 წ. - სახალხო დამცველის აპარატის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი ,,სახალხო დამცველის’’ აპარატის იურისტებისათვის, „ადამიანის უფლებათა ევროპული და რეგიონული სტანდარტები“;

2008 - გაეროს განვითარების პროგრამა, კონფლიქტების მართვა.

2007წ. - „რაულ ვალენბერგის ინსტიტუტის’’ მიერ ორგანიზებული ტრენინგი, ადამიანის უფლებათა გარანტიები საქართველოს კანონმდებლობაში, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მიხედვით“;
2007წ. - ,,ფრიდრიხ ნაუმანის’’ ფონდის ორგანიზებული სემინარი, თავისუფლების ფილოსოფია, სასომხეთი;
2006 წ.-,,ამერიკის ადვოკატთა ასოციაციის’’ მიერ ორგანიზებული სემინარი, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო და ადვოკატის უნარ-ჩვევები;
2007 წ.- ,,ახალი ეკონომიკური სკოლის’’ ორგანიზებული საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა, თავისუფლების გაკვეთილები;
2006 წ.-,, სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტი’’ ტრენინგ კურსი „კოლექტიური ხელშეკრულებები“;
2005 წ.-,,რაულ ვალენბერგის ინსტიტუტის’’ მიერ ორგანიზებული სემინარი, ეროვნული უფლებადამცავი ინსტიტუტის როლი ადამიანის უფლებათა დაცვაში;
2004წ. -,,საქართველოს გაეროს ასოციაციის’’ ორგანიზებული ტრენინგები, ორკვირიანი სტაჟირება საქართველოს წამყვან არასამთავრობო ორგანიზაციებში;
2004 წ ,,საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციის ორგანიზებული სემინარები, ,,ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ’’. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, საარჩევნო ადმინისტრაციისმოხელის სერთიფიკატი.
ფლობს რუსულ და ინგლისურ ენებს
დაოჯახებული

განცხადებები

დღის წესრიგი