◊ კონცეფციები

საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრობის - მრჩევლობის კანდიდატთა კონცეფციები


განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი