⇒ უმაღლესი საბჭოს წევრის კითხვა

ავტორი ფრაქცია რეგისტრაციის თარიღი და ნომერი კითხვა ადრესატი პასუხი
დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

29.11.2019

 09-02-16/753

50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების ნუსხის გამოთხოვის შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

ჯაბა ფუტკარაძე

მინისტრის პასუხი

დანართი 1

დანართი 2

დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

18.11.2019

 09-02-16/731

2018 წლიდან დღემდე დამატებითი სამედიცინო მომსახურების პროგრამის ფარგლებში ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი

ზაალ მიქელაძე

მინისტრის პასუხი

დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

18.11.2019

 09-02-16/730

2013 წლიდან დღემდე  რეაბილიტირებული/აშენებული სკოლებისთვის გაღებული ხარჯების და იმ სკოლების შესახებ რომელთა რეაბილიტაცია/აშენება 2020 წლისთვისაა დაგეგმილი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი

მაია ხაჯიშვილი

 მინისტრის პასუხი 

დანართი 1

დანართი 2

დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

07.11.2019

 09-02-16/710

 სსიპ "ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის" ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის 2010-2018 წლებში მიღებული დაფინანსების შესახებ

სსიპ "ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის" რექტორი

მერაბ ხალვაში

რექტორის პასუხი


დანართი

დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

05.11.2019

09-02-16/704

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 2016-2019 წლებში პირდაპირი მიყიდვის წესით, საინვესტიციო ვალდებულებებით გასხვისებულ ობიექტთა ნუსხის გამოთხოვის შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

ჯაბა ფუტკარაძე

მინისტრის პასუხი


დანართი