⇒ უმაღლესი საბჭოს წევრის კითხვა

ავტორი ფრაქცია რეგისტრაციის თარიღი და ნომერი კითხვა ადრესატი პასუხი
დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

07.11.2019

 09-02-16/710

 სსიპ "ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის" ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის 2010-2018 წლებში მიღებული დაფინანსების შესახებ

სსიპ "ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის" რექტორი

მერაბ ხალვაში

რექტორის პასუხი


დანართი

დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

05.11.2019

09-02-16/704

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 2016-2019 წლებში პირდაპირი მიყიდვის წესით, საინვესტიციო ვალდებულებებით გასხვისებულ ობიექტთა ნუსხის გამოთხოვის შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

ჯაბა ფუტკარაძე

მინისტრის პასუხი


დანართი