⇒ უმაღლესი საბჭოს წევრის კითხვა

ავტორი ფრაქცია რეგისტრაციის თარიღი და ნომერი კითხვა ადრესატი პასუხი
დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

05.04.2021

№09-02-16/188

ინფორმაცია ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ სარეგისტრაციოდ
მოთხოვნილი უძრავი ქონების (საკადასტრო მონაცემებით) ზედდებასთან
დაკავშირებული განცხადებების შესახებ
 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის   ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

ჯაბა ფუტკარაძე

მინისტრის პასუხი

დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

18.01.2021

№09-02-16/2

ინფორმაცია ლიკვიდირებული საწარმოების შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის   ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

ჯაბა ფუტკარაძე

სამინისტროს პასუხი

დანართი

ელგუჯა ბაგრატიონი  "ერთიანი ნაციონალური   მოძრაობა"

  04.08.2020  

№09-02-16/276

ინფორმაცია

2018-2020 წლებში სოფლის მეურნეობის მიმართულებით განხორციელებული პროგრამების თაობაზე

აჭარის ავტონომიური  რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრი

აჭარის   ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე

მინისტრის პასუხი

დანართი 1

დანართი 2

დანართი 3

დანართი 4

დანართი 5

დანართი 6

ვლადიმერ მგალობლიშვილი "ქართული ოცნება"

12.06.2020

№09-02-16/188

ინფორმაცია განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგების ანალიზის თაობაზე

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი

მაია ხაჯიშვილი

მინისტრის პასუხი

დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

04.02.2020

№ 09-02-16/60

ინფორმაცია მიმდინარე წელს სხალთის, ფუშრუკაულის, ხიხაძირისა და თხილვანის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობისთვის განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის   ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულების-საავტომობილო გზების დეპარტამენტის უფროსი

მუხრან კაკაბაძე

დეპარტამენტის უფროსის პასუხი

დანართი

დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

30.01.2020

 09-02-16/54

ინფორმაცია 2016-2019 წლებში ეკომიგრანტი ოჯახების უსაფრთხო საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული ოჯახების შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი

ზაალ მიქელაძე

მინისტრის პასუხი 
დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

30.01.2020

 09-02-16/53

ინფორმაცია სხალთის, ფუშრუკაულის, ხიხაძირის და თხილვანის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 2020 წელს განსახხორციელებელი ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების შსახებ

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერი

ვახტანგ ბერიძე

მერის პასუხი

დანართი

დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

23.01.2020

 09-02-16/42

ინფორმაცია დაბა ოჩხამურის მოსახლეობის წყალმომარაგებასთან დაკავშირებით

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი

მირიან ქათამაძე

მერის პასუხი

დანართი

დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

29.11.2019

 09-02-16/753

50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების ნუსხის გამოთხოვის შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის   ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

ჯაბა ფუტკარაძე

მინისტრის პასუხი

დანართი 1

დანართი 2

დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

18.11.2019

 09-02-16/731

2018 წლიდან დღემდე დამატებითი სამედიცინო მომსახურების პროგრამის ფარგლებში ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი

ზაალ მიქელაძე

მინისტრის პასუხი

დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

18.11.2019

 09-02-16/730

2013 წლიდან დღემდე  რეაბილიტირებული/აშენებული სკოლებისთვის გაღებული ხარჯების და იმ სკოლების შესახებ რომელთა რეაბილიტაცია/აშენება 2020 წლისთვისაა დაგეგმილი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი

მაია ხაჯიშვილი

 მინისტრის პასუხი 

დანართი 1

დანართი 2

დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

07.11.2019

 09-02-16/710

 სსიპ "ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის" ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის 2010-2018 წლებში მიღებული დაფინანსების შესახებ

სსიპ "ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის" რექტორი

მერაბ ხალვაში

რექტორის პასუხი


დანართი

დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

05.11.2019

09-02-16/704

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 2016-2019 წლებში პირდაპირი მიყიდვის წესით, საინვესტიციო ვალდებულებებით გასხვისებულ ობიექტთა ნუსხის გამოთხოვის შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

ჯაბა ფუტკარაძე

მინისტრის პასუხი


დანართი