ავტორი ფრაქცია რეგისტრაციის თარიღი და ნომერი კითხვა ადრესატი პასუხი
ელგუჯა ბაგრატიონი  "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" 

11.02.2022

№09-02-16/66


ინფორმაცია, 2013 წლიდან დღემდე რამდენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეზეა
გაცემული ბინადრობის მოწმობა და საქართველოს მოქალაქეობა, ქვეყნების
მითითებით, ასევე 2004-2012 წლების სტატისტიკა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე ბინადრობის მოწმობის გაცემისა და საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების შესახე


საქართველოს იუსტიციის მინისტრი

რატი ბრეგაძე

იუსტიციის სამინისტროს პასუხი
ელგუჯა ბაგრატიონი  "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" 

11.02.2022

№09-02-16/65


ინფორმაცია ქ. ბათუმში გოგოლის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების)
საკადასტრო კოდი 05.29.17.039, 05.29.17.054 და 05.29.17.075)
გასხვისების პირობებზე, შესასრულებელ ვალდებულებებსა და მიმდინარე მშენებლობის კანონიერების თაობაზე


აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე 

თორნიკე რიჟვაძე

მთავრობის თავმჯდომარის პასუხი

დანართი

ელგუჯა ბაგრატიონი  "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

11.02.2022

№09-02-16/64


ინფორმაცია ქ. ბათუმში გოგოლის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთზე
(მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 05.29.17.054 და 05.29.17.075) უკანონოდ აშენებული შენობების ექსპლოატაციის და იქ არსებული უსაფრთხოების ზომების შესახებ


საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი

ზურაბ აზარაშვილი

ელგუჯა ბაგრატიონი  "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

11.02.2022

№09-02-16/63


ინფორმაცია 05.29.17.054 და 05.29.17.075 საკადასტრო კოდებზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მიმდინარე მშენებლობის კანონიერების და
უნებართვოდ აშენებულ შენობებში შესახლებული მოსახლეობის უსაფრთხოების ზომების თაობაზე


ქალაქ ბათუმის მერი

 არჩილ ჩიქოვანი

ელგუჯა ბაგრატიონი  "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

11.02.2022

№09-02-16/62


ინფორმაცია რა სახის ლიცენზიები და ნებართვებია გაცემული ბათუმში
გოგოლის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთზე (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი
05.29.17.054 და 05.29.17.075) და მასზე განთავსებულ ობიექტებზე


საქართველოს ფიანანსთა მინისტრი


 ლაშა ხუციშვილი

ელგუჯა ბაგრატიონი "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

11.02.2022

№09-02-16/60


ინფორმაცია რა სახის ლიცენზიები და ნებართვებია გაცემული
 ბათუმში
გოგოლის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთზე (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი
05.29.17.054 და 05.29.17.075) და მასზე განთავსებულ ობიექტებზე


საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების მინისტრი


ლევან დავითაშვილი

შუალედური პასუხი
დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

24.12.2021

№09-02-16/697

ინფორმაცია   ადგილობრივი მნიშვნელობის მშენებლობის რეგულირების ღონისძიებათა შესახებ

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

ჯაბა ფუტკარაძე


  მინისტრის პასუხი
  
დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

24.12.2021

№09-02-16/694

ინფორმაცია მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის თაობაზე

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი

ლევან ზოიძე


ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის პასუხი
დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

24.12.2021

№09-02-16/693

ინფორმაცია მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის თაობაზე

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერი

ვახტანგ ბერიძე


ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის პასუხი


დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

24.12.2021

№09-02-16/692

ინფორმაცია მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის თაობაზე

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერი

ომარ ტაკიძე


შუახევის მუნიციპალიტეტის მერის პასუხი


დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

24.12.2021

№09-02-16/691

ინფორმაცია მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის თაობაზე

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერი

არჩილ ჩიქოვანი


ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის პასუხი  


დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

24.12.2021

№09-02-16/690

ინფორმაცია მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის თაობაზე

ქედის მუნიციპალიტეტის მერი

როლანდ ბერიძე


ქედის მუნიციპალიტეტის მერის პასუხი


დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

24.12.2021

№09-02-16/689

ინფორმაცია  მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის თაობაზე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერი

ზაზა დიასამიძე


დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

29.11.2021

№09-02-16/636

ინფორმაცია  თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების აღიარების კომისიის მიერ ჩატარებული სხდომების და მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერი

როლანდ ბერიძე


ქედის მუნიციპალიტეტის მერის პასუხი
დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

29.11.2021

№09-02-16/635

ინფორმაცია  თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების აღიარების კომისიის მიერ ჩატარებული სხდომების და მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ  

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერი

ვახტანგ ბერიძე


ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის პასუხი 


 

დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

29.11.2021

№09-02-16/634

  ინფორმაცია  თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების აღიარების კომისიის მიერ ჩატარებული სხდომების და მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ   

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერი

ომარ ტაკიძე


შუახევის მუნიციპალიტეტში თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის თავმჯდომარის პასუხი
დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

29.11.2021

№09-02-16/633

  ინფორმაცია  თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების აღიარების კომისიის მიერ ჩატარებული სხდომების და მიღებული გადაწყვეტილებების შესახე  

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერი

ზაზა დიასამიძე


 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის პასუხი 
  
დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

29.11.2021

№09-02-16/632

ინფორმაცია  თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების აღიარების კომისიის მიერ ჩატარებული სხდომების და მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ  

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერი

არჩილ ჩიქოვანი


ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის პასუხი 
 
დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

29.11.2021

№09-02-16/631

ინფორმაცია  თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების აღიარების კომისიის მიერ ჩატარებული სხდომების და მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ  

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი

ლევან ზოიძე


ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პასუხი 
დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

29.11.2021

№09-02-16/630

ინფორმაცია "სტუდენტთა დახმარების" ქვეპროგრამის ფარგლებში 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში დაფინანსებულ სტუდენტთა რაოდენობის შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი

მაია ხაჯიშვილი


მინისტრის პასუხი


დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

05.04.2021

№09-02-16/188

 ინფორმაცია  ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ სარეგისტრაციოდ
მოთხოვნილი უძრავი ქონების (საკადასტრო მონაცემებით) ზედდებასთან
დაკავშირებული განცხადებების შესახებ  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის   ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

ჯაბა ფუტკარაძე


მინისტრის პასუხი


დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

18.01.2021

№09-02-16/2

ინფორმაცია ლიკვიდირებული საწარმოების შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის   ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

ჯაბა ფუტკარაძე


სამინისტროს პასუხი

დანართი


ელგუჯა ბაგრატიონი  "ერთიანი ნაციონალური   მოძრაობა"

  04.08.2020  

№09-02-16/276

ინფორმაცია

2018-2020 წლებში სოფლის მეურნეობის მიმართულებით განხორციელებული პროგრამების თაობაზე

აჭარის ავტონომიური  რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრი

აჭარის   ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე


მინისტრის პასუხი

დანართი 1

დანართი 2

დანართი 3

დანართი 4

დანართი 5

დანართი 6


ვლადიმერ მგალობლიშვილი "ქართული ოცნება"

12.06.2020

№09-02-16/188

ინფორმაცია განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგების ანალიზის თაობაზე

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი

მაია ხაჯიშვილი


მინისტრის პასუხიდავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

04.02.2020

№ 09-02-16/60

ინფორმაცია მიმდინარე წელს სხალთის, ფუშრუკაულის, ხიხაძირისა და თხილვანის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობისთვის განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ


აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის   ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულების-საავტომობილო გზების დეპარტამენტის უფროსი

მუხრან კაკაბაძედეპარტამენტის უფროსის პასუხი


დანართიდავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

30.01.2020

 09-02-16/54

ინფორმაცია 2016-2019 წლებში ეკომიგრანტი ოჯახების უსაფრთხო საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული ოჯახების შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი

ზაალ მიქელაძე


მინისტრის პასუხი 
 
დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

30.01.2020

 09-02-16/53

ინფორმაცია სხალთის, ფუშრუკაულის, ხიხაძირის და თხილვანის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 2020 წელს განსახხორციელებელი ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების შსახებ

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერი

ვახტანგ ბერიძე


მერის პასუხი

დანართი


დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

23.01.2020

 09-02-16/42

ინფორმაცია დაბა ოჩხამურის მოსახლეობის წყალმომარაგებასთან დაკავშირებით

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი

მირიან ქათამაძე


მერის პასუხი

დანართი


დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

29.11.2019

 09-02-16/753

50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების ნუსხის გამოთხოვის შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის   ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

ჯაბა ფუტკარაძე


მინისტრის პასუხი

დანართი 1

დანართი 2


დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

18.11.2019

 09-02-16/731

2018 წლიდან დღემდე დამატებითი სამედიცინო მომსახურების პროგრამის ფარგლებში ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი

ზაალ მიქელაძე


მინისტრის პასუხი 


დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

18.11.2019

 09-02-16/730

2013 წლიდან დღემდე  რეაბილიტირებული/აშენებული სკოლებისთვის გაღებული ხარჯების და იმ სკოლების შესახებ რომელთა რეაბილიტაცია/აშენება 2020 წლისთვისაა დაგეგმილი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი

მაია ხაჯიშვილი


 მინისტრის პასუხი 

დანართი 1

დანართი 2 


დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

07.11.2019

 09-02-16/710

 სსიპ "ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის" ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის 2010-2018 წლებში მიღებული დაფინანსების შესახებ

სსიპ "ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის" რექტორი

მერაბ ხალვაში


რექტორის პასუხი


დანართი 


დავით გაბაიძე "ქართული ოცნება"

05.11.2019

09-02-16/704

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 2016-2019 წლებში პირდაპირი მიყიდვის წესით, საინვესტიციო ვალდებულებებით გასხვისებულ ობიექტთა ნუსხის გამოთხოვის შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

ჯაბა ფუტკარაძე

მინისტრის პასუხი


დანართი