♦ კონკურსის დასკვნითი ეტაპის შედეგები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატში არსებული ვაკანტური თანამდებობებისათვის გამოცხადებული ღია და დახურული კონკურსების შედეგები

 

    2018 წლის 22 მაისს გაიმართა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატში არსებული ვაკანტური თანამდებობებისათვის გამოცხადებული ღია და დახურული კონკურსების დასკვნითი ეტაპი.

      კონკურსის შედეგების გათვალისწინებით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის საკონკურსო კომისიის მიერ გამარჯვებულად გამოვლინდნენ და პროფესიული საჯარო მოხელის ვაკანტურ თანამდებობებზე დასანიშნად წარდგენილ იქნენ დანართი N1-ში მითითებული კანდიდატები.

დანართი N1

განცხადებები