✦ საკონტაქტო ინფორმაცია

უმაღლესი საბჭოს აპარატის

იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი


მანანა ჯორბენაძე


        ტელ: +995(0) 32 228 54 40

   მობ: +995 577 74 71 41

განცხადებები