• აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტი

კომიტეტის თავმჯდომარე:
• ვახტანგ წულაძე - ფრაქცია „ქართული ოცნება-აჭარა“


კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე
• ირაკლი ჭეიშვილი ფრაქცია - ,,ქართული ოცნება“


კომიტეტის წევრები:
 გიორგი რომანაძე - ფრაქცია „ქართული ოცნება-მაჟორიტარები“
 ხვიჩა შარაშიძე - ფრაქცია „ქართული ოცნება-მაჟორიტარები“
 ელგუჯა ბაგრატიონი - ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“

• მერაბ ბლადაძე - უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი 


• კომისიის დებულება
• კომიტეტის აპარატი
• კომისიის აპარატის დებულება


 კომიტეტის ანგარიშები:

• ანგარიში - აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ, 2018 წლის 1 სექტემბრიდან 2019 წლის 1 სექტემბრის პერიოდისათვის

• ანგარიში - აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ, 2017 წლის 1 სექტემბრიდან 2018 წლის 1 სექტემბრის პერიოდისათვის

• ანგარიში - აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ, 2016 წლის 1 სექტემბრიდან 2017 წლის 1 სექტემბრის პერიოდისათვის

• ანგარიში - აგრარულ და თვითმმართველობის საკითხთა კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ, 2015 წლის 1 სექტემბრიდან 2016 წლის 1 სექტემბრის პერიოდისათვის

• ანგარიში - აგრარულ და თვითმმართველობის საკითხთა კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ, 2014 წლის 1 სექტემბრიდან 2015 წლის 1 სექტემბრის პერიოდისათვის

• ანგარიში - აგრარულ და თვითმმართველობის საკითხთა კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ, 2013 წლის 1 სექტემბრიდან 2014 წლის 1 სექტემბრის პერიოდისათვის