აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომა

06 მარტი

 

                                6 მარტი,  2018 წელი                                                12:00 სთ.

 

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი

 

    აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

   (09-01-08/56, 08.01.2018წ.)  

   I მოსმენა

 

    მომხსენებელი: დავით გაბაიძე _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი

    თანამომხსენებელი: ნინო ჩხეტია _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

 

განცხადებები

დღის წესრიგი

რეგლამენტის პროექტი