საჯარო განხილვის შემაჯამებელი ოქმი

14 თებერვალი

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტის საჯარო განხილვის შემაჯამებელი ოქმი.