აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის 2018 წლის 12 იანვრის განკარგულება №1 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სესიის მოწვევის შესახებ

12 იანვარი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის

განკარგულება №1

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სესიის მოწვევის შესახებ

 

12 იანვრი, 2018 წელი                                                             დაბა ჩაქვი

 

                აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის მე-20 მუხლის მე-2 პუნქტის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 64-ე მუხლის შესაბამისად, მოწვეულ იქნას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სესია 2018 წლის 15 იანვარს, 12 საათზე (განსახილველ საკითხთა ნუსხა თან ერთვის).

 

 

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე                                       დავით გაბაიძე

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი