საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომა

18 მაისი

18 მაისი, 2017 წელი 12:00 სთ


დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი


1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის
შესრულების წლიური მიმოხილვა;
მომხსენებელი: რამაზ ბოლქვაძე _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და
ეკონომიკის მინისტრი
თანამომხსენებელი: კახაბერ კირტავა _ აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის
შემსრულებელი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში
თანამომხსენებელი: გიორგი რომანაძე _ საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა
კომისიის თავმჯდომარე
2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი
- საქართველოს კონსტიტუციის 67-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის
წესით ,,ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის
თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტის საქართველოს პარლამენტში წარდგენის
შესახებ (№09-01-08/26, 5.04.2017წ.);
მომხსენებელი: ვლადიმერ მგალობლიშვილი _ განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე
3. საკანონმდებლო პაკეტი (№09-01-08/23, 16.03.2017წ.):
ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ“;
ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი
„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების
შეტანის შესახებ“;
II მოსმენა
მომხსენებელი: ნინო ჩხეტია _ საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა
კომისიის თავმჯდომარე
4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი
,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის
განსაზღვრისა და უმაღლესი საბჭოს კომისიებში ფრაქციათა პროპორციული
წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 28 ნოემბრის №4 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე (№09-01-08/28, 1.05,2017წ.)
მომხსენებელი: ნინო ჩხეტია _ საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა
კომისიის თავმჯდომარე
პროექტი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საბჭოს
პლენარული სხდომა
5. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი
,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის
არჩევის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 28
ნოემბრის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (№09-01-08/32, 16.05,2017წ.)
მომხსენებელი: ნინო ჩხეტია _ საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა
კომისიის თავმჯდომარე
6. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი
,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის ბიუჯეტის
პროექტის დამტკიცების შესახებ“ (№09-01-08/31, 10.05.2017წ.).
მომხსენებელი: გიორგი რომანაძე _ საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა
კომისიის თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი