საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2017 წლის 17 მაისის N14 სხდომა

17 მაისი

 პროექტი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს

2017 წლის 17 მაისის №14 სხდომა

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

12:00სთ

  1.   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის  დამტკიცების შესახებ“ (№09-01-08/31, 10.05.2017წ.);
    მომხსენებელი: გიორგი რომანაძე _ საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

  2.   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 14 ნოემბრის №81 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (№09-01-08/30,10.05.2017წ. ინიც. მ.კარანაძე).
    მომხსენებელი: ნინო ჩხეტია _ საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე
  1.   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის არჩევის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 28 ნოემბრის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (№09-01-08/32, 16.05,2017წ.)
    მომხსენებელი: ნინო ჩხეტია _ საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე
  1.   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 18 მაისის პლენარული სხდომის დღის წესრიგის პროექტის განსაზღვრა.

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი