აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე''

განცხადებები

პრეს-რელიზი