აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

15 ოქტომბერი

დღის  წესრიგი 

                                              

                                    15 ოქტომბერი 2018 წ.                10.30 სთ.

                                                  ბიუროს სხდომათა ოთახი N3-9


  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში განათლების ხელშეწყობის შესახებ“


   მომხსენებელი: ვლადიმერ მგალობლიშვილი - უმაღლესი საბჭოს წევრი