აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

15 ოქტომბერი

დღის წესრიგი

15.10.2018 წ.                        12:00 სთ.

   

   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში განათლების ხელშეწყობის შესახებ“ (№09-01-88/19.09.2018).

  ინიციატორი: უმაღლესი საბჭოს წევრი - ვლადიმერ მგალობლიშვილი

  მომხსენებელი: უმაღლესი საბჭოს წევრი - ვლადიმერ მგალობლიშვილი

განცხადებები

დღის წესრიგი

რეგლამენტის პროექტი