აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

29 ივნისი

                   დ ღ ი ს    წ ე ს რ ი გ ი                                          

                                                                                                         

                                         2 ივლისი, 2018 წელი

                                            12:30სთ.

 

 1. საქართველოს პარლამენტის წევრების კახაბერ კუჭავას, სულხან მახათაძის, კობა ლურსმანაშვილის, ენძელა მაჭავარიანისა და ზაზა ხუციშვილის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონების პროექტების: „წყლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (№07-3/199; 20.06.2018) განხილვა.

 

      მომხსენებელი: ვახტანგ წულაძე -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის  თავმჯდომარე

2. საქართველოს პარლამენტის წევრების ოთარ დანელიას და ირაკლი შიოლაშვილის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტის: „სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (№07-3/198; 18.06.2018) განხილვა.

 

      მომხსენებელი: ვახტანგ წულაძე -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის  თავმჯდომარე

განცხადებები

დღის წესრიგი

რეგლამენტის პროექტი