აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომა

12 აპრილი

დღის წესრიგი

 

13 აპრილი 2018 წელი                                                            12:30 სთ

ბიუროს სხდომათა ოთახი №3-9

     აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან არსებული გენდერული თანასწორობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი საკოორდინაციო კომისიის პერსონალური შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ.

     მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე – ნინო ჩხეტია

 

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

რეგლამენტის პროექტი