„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი და ბიუჯეტის შესაბამისი ავტონომ ...

01.11.2022

◊ კანონის პროექტი "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ" (I-IV, VI-VIII თავი) ◊ კანონის პროექტი "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ" (V თავი) ◊ განმარტებითი ბარათი - კანონის პროექტზე "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2 ...