აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2022 წლის 17 მაისის №7 სხდომა

16.05.2022

                  დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი                   12:00 სთ.  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, პირობებისა ...

ღია მმართველობის საბჭოსა და საკონსულტაციო ჯგუფის ერთობლივი სხდომა

16.05.2022

       "უმაღლესმა საბჭომ ღია მმართველობის საბჭოს სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ვალდებულებების უმეტესობა შეასრულა, დარჩენილ მცირე ნაწილზე კი მიმდინარეობს მუშაობა", - აღნიშნა დავით გაბაიძემ უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის საბჭოსა და საკონსულტაციო ჯგუფის ერთობლივ სხდომაზე, რომ ...

„ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება აჭარაში“-სამუშაო შეხვედრა

16.05.2022

 აჭარის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის ინიციატივით, ბათუმში, სასტუმრო " ჰილტონში", მოქალაქეთა პირველ ელექტრონულ პეტიციასთან - „ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება აჭარაში“ დაკავშირებული სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.  პეტიციასთან ერთად, შეხვე ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის საბჭოსა და საკონსულტაციო ჯგუფის სხდომა

16.05.2022

 დღის წესრიგი                                 თარიღი: 16.05.2022                         დრო: 12:00 სთ ...