სიახლეების არქივი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 18 მარტის №5 სხდომა

17.03.2020

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 12:00სთ.                        1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 24 თებერვლის N9 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.        მომხსენებელი: ...