სიახლეების არქივი

ტრანსპორტის რეგიონული სქემა და საკანონმდებლო ცვლილებები

20.02.2019

 -წარმოდგენილი რეკომენდაციების შესასრულებლად საკანონმდებლო ცვლილებები აუცილებელია როგორც ავტონომიური რესპუბლიკის, ისე ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე. ცვლილებები უნდა შევიდეს „თვითმმართველობის კოდექსში“, ლიცენზიებისა და ნებართვების მარეგულირებელ კანონმდებლობაში, ასევე საგადასახადო და ...

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი