სიახლეების არქივი

ტრანსპორტის რეგიონული სქემა და საკანონმდებლო ცვლილებები

20.02.2019

 -წარმოდგენილი რეკომენდაციების შესასრულებლად საკანონმდებლო ცვლილებები აუცილებელია როგორც ავტონომიური რესპუბლიკის, ისე ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე. ცვლილებები უნდა შევიდეს „თვითმმართველობის კოდექსში“, ლიცენზიებისა და ნებართვების მარეგულირებელ კანონმდებლობაში, ასევე საგადასახადო და ...

განცხადებები

დღის წესრიგი