აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

08 სექტემბერი

8 სექტემბერი, 2023 წელი  15:00 სთ. ბიუროს სხდომათა ოთახი    დღის  წესრიგი   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა. ინიციატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინა ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა და აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტებ ...

08 სექტემბერი

8 სექტემბერი, 2023 წელი 14:00 სთ ბიუროს სხდომათა ოთახი დღის წესრიგი                                       &nbs ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2023 წლის 4 სექტემბრის №16 სხდომა

04 სექტემბერი

  11:30 სთ.   დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტშიცვლილების შეტანის შესახებ“ (09-01-08/51, 10.08.2023);  მომხსენებელი: ვლადიმერ მგალობლ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

01 სექტემბერი

                                 1 სექტემბერი 2023 წელი       ბიუროს სხდომის დასრულებისთანავე                  &nbs ...