აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

10 ნოემბერი

13:00 სთ.  დ ღ ი ს     წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი   1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024-2027  წლების ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

10 ნოემბერი

10.11.2023 წელი 16:30 სთ. დღის წესრიგი    1. „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი და ბიუჯეტის შესაბამისი ავტონომიური რესპუბლიკის პრიორიტეტების დოკუმენტი (№09-01-08/56, 31.10.2023წ.);  მომხსე ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2023 წლის 2 ნოემბრის №18 სხდომა

02 ნოემბერი

12:00 სთ. დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 1. „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი და ბიუჯეტის შესაბამისი ავტონომიური რესპუბლიკის პრიორიტეტების დოკუმენტი (№09-01-08/56, 31.10.2023წ.). მომხსენებელი: მარინე გვია ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე პლენარული სხდომა

30 ოქტომბერი

30 ოქტომბერი, 2023 წელი 12:00 სთ დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი    აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიერ შერჩეულ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრთა - მეურვეთა კანდიდატურების საქართველოს პარლამენტისათვის წარდგენის შესახებ.

განკარგულება №4 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე პლენარული სხდომის მოწვევის შესახებ

28 ოქტომბერი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება №4  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე პლენარული სხდომის მოწვევის შესახებ        ქალაქი ბათუმი             ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2023 წლის 28 ოქტომბრის №17 სხდომა

28 ოქტომბერი

12:00 სთ დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის - მეურვეობის კანდიდატთა საქართველოს პარლამენტისათვის ასარჩევად წარდგენა მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე